Wyniki finansowe naturoBanku

Zgodnie z zasadami Polityki informacyjnej poniżej przedstawione zostały wyniki finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta za okres ostatnich 5 lat.

image