Władze Banku

Zarząd:

Paweł Kowalski – Prezes Zarządu

Na stanowisko Prezesa Zarządu powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 05.10.2017r. a w dniu 06.11.2018r. otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na sprawowanie w/w funkcji.

Od 2002r. związany zawodowo z obszarem bankowości, rachunkowości oraz finansów. Pracował m.in. na stanowisku Analityka, na Stanowisku ds. analiz i sprawozdawczości oraz był Kierownikiem Zespołu ds. analiz i ryzyk bankowych. W okresie od 06.2009 do 05.2017 Główny Księgowy a od 05.2017r. do 10.2017r. Członek Zarządu ds. finansowych.

Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, gdzie ukończył studia wyższe na Wydziale Zarządzania, kierunek: zarządzanie, w dwóch specjalnościach: zarządzanie finansami oraz zarządzanie przedsiębiorstwem a także Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania w zakresie rachunkowości i finansów. Ukończył również Akademię Dyrektora Finansowego na Akademii Biznesu MDDP w Warszawie.

Posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu bankowości, rachunkowości oraz finansów.

Joanna Jagiełło – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych powołana przez Radę Nadzorczą od dnia 01.10.2019r.

W okresie od 02.01.2019r. do 30.09.2019r. zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych.

Od 2003 roku związana zawodowo z obszarem bankowości. Pracowała na stanowisku inspektora ds. rachunków i rozliczeń oraz inspektora ds. kredytów.

W latach 2007-2018 zajmowała stanowisko kierownika Filii Banku.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie ukończyła studia wyższe inżynierskie na Wydziale Informatyki, kierunek: Sieciowe Systemy Operacyjne.

Ukończyła również Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w zakresie Zarządzania Bankiem.

Posiada szereg ukończonych szkoleń specjalistycznych z zakresu bankowości, finansów i księgowości.

Magdalena Ziemba – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych – Główny Księgowy

Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych – Główny Księgowy powołana przez Radę Nadzorczą od dnia 01.10.2019r.

Od czerwca 2019 roku zatrudniona jako Główny Księgowy.

Posiada dziesięcioletni staż pracy w obszarze księgowości finansowej.

Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie ukończyła studia wyższe na wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończyła także studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Organizacji i Zarządzania o specjalności: Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie.

Posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dodatkowo ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu bankowości, finansów i księgowości.

Rada Nadzorcza:

  1. Purgał Beata – Przewodniczący RN
  2. Kubiszewski Marek – Zastępca Przewodniczącego RN
  3. Lesiak Katarzyna – Sekretarz RN
  4. Ciesielski Zdzisław – członek RN
  5. Jędraszczyk Bożenna – członek RN
  6. Mofina Piotr – członek RN
  7. Olejniczak Marianna – członek RN
  8. Pawłowski Sławomir – członek RN
  9. Wójcik Mariola – członek RN
  10. Ziemba Jadwiga – członek RN