Western Union

Proste i szybkie przesłanie pieniędzy w blisko 600 000 placówkach agencyjnych w ponad 200 krajach i terytoriach.

image
Przekaz Western Union w naturoBanku to:
  • transakcja w ciągu kilkunastu minut*
  • możliwość realizacji przekazu w dowolnej agencji WU (ponad 600 000 placówek agentów w ponad 200 krajach i terytoriach do dyspozycji)
  • bezbłędny przekaz do adresata
  • brak potrzeby posiadania konta bankowego, karty – wystarczy ważny dokument tożsamości

Usługę świadczy Western Union Payment Services Ireland Limited („WUPSIL” lub „Western Union”) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). naturoBank działa jako subagent.

Przed potwierdzeniem przekazania wysyłanych pieniędzy otrzymają Państwo informację o maksymalnym czasie realizacji usługi, wysokości opłat prowizyjnych oraz kursie wymiany walut, odpowiadającym transakcji tym samym kanałem, który będzie wykorzystany do zlecenia przekazu pieniężnego.

Z usługi mogą korzystać osoby, które ukończyły 18. rok życia.

*Przekazanie środków może być opóźnione lub usługi mogą być niedostępne w zależności od określonych warunków przekazu, w tym wysłanej kwoty, kraju przeznaczenia, dostępności waluty, kwestii regulacyjnych, wymogów dotyczących identyfikacji, godzin urzędowania placówek agencyjnych, różnic w strefach czasowych, wyboru opcji o późniejszym terminie odbioru. Zastosowanie mogą mieć również dodatkowe ograniczenia.