Nowoczesny eko kredyt

W trosce o środowisko i przyszłość pokoleń!

image
NOWOCZESNY EKO KREDYT - ZAINWESTUJ W PRZYSZŁÓŚĆ!
  • Prowizja O%
  • Marża od 3 p.p.*
  • oprocentowanie stałe lub zmienne
  • na zakup i montaż urządzeń ekologicznych, w tym fotowoltaicznych
  • do 150 000 zł
  • do 120 m-cy
  • dowolna forma zabezpieczenia kredytu

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie (dla zmiennej stopy procentowej): kwota udzielonego kredytu 50 000,00 zł; całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł (prowizja i opłata przygotowawcza płatne ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 60 miesięcy; roczne zmienne oprocentowanie nominalne 10,10%; całkowity koszt kredytu wynosi 13 494,41 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, opłata przygotowawcza 750,00 zł, odsetki od kredytu 12 744,41 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,36%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 63 494,41 zł.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie (dla stałej stopy procentowej): kwota udzielonego kredytu 50 000,00 zł; całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł (prowizja i opłata przygotowawcza płatne ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 60 miesięcy; roczne stałe oprocentowanie nominalne 8,00%; całkowity koszt kredytu wynosi 10 976,05 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, opłata przygotowawcza 750,00 zł, odsetki od kredytu 10 226,05 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,03%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 60 976,05 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 06/02/2023r.

*oprocentowanie zmienne, do 60 m-cy