POZOSTAŁE KREDYTY DLA FIRM

image
Kredyt w rachunku bieżącym
 • na finansowanie bieżącej działalności
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • udzielany na okres 5 lat, z możliwością odnowienia*
 • niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt
 • dogodne formy zabezpieczeń

*co 12 miesięcy bank pobiera prowizję za korzystanie z kredytu

Kredyt rewolwingowy
 • na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • każda spłata kredytu powoduje odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • dogodne formy zabezpieczeń
Kredyt hipoteczny
 • na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością  gospodarczą
 • do 15 lat
 • wysoka kwota kredytu
 • zabezpieczenie w formie hipoteki
Kredyt unijny
 • na finansowanie inwestycji, które zostaną dofinansowane z zagranicznych środków pomocowych,  w szczególności pochodzących z UE
 • finansowanie nawet 100% przedsięwzięcia
 • korzystne oprocentowanie
 • indywidualne zasady spłaty kredytu
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału
Kredyty obrotowo - inwestycyjny
 • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem istniejącej działalności gospodarczej oraz nowej działalności (finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizacja istniejących środków trwałych), a także finansowanie pierwszego wyposażenia w środki obrotowe (niezbędne do uruchomienia działalności i będące następstwem podjętej inwestycji)
 • niski wkład własny
 • indywidualne zasady spłaty kredytu
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych