Komfortowy Kredyt Mieszkaniowy

Na duże wydatki i długo odkładane marzenia!

image
KOMFORTOWY KREDYT MIESZKANIOWY - BY ZAWSZE BYĆ U SIEBIE!
  • prowizja od 0%*
  • marża od 1,7%*
  • oprocentowanie stałe lub zmienne
  • na cele związane z finansowaniem nieruchomości (budowa, zakup domu lub mieszkania, remont, zakup działki)
  • do 800 000 zł
  • do 25 lat
  • oferta specjalna dla klientów nabywających nieruchomości, z którymi bank współpracuje – marża tylko 1,50%

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie (oprocentowanie stałe): kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego 100 000,00 zł; całkowita kwota kredytu 100 000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 60 miesięcy; roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,80% (przy posiadaniu rachunku bankowego wraz z kartą, bankowością elektroniczną oraz dowolnym ubezpieczeniem 7,50%); całkowity koszt kredytu wynosi: 21 260,71 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1 500,00 zł; odsetki od kredytu 19 760,71 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,82%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 121 260,71 zł.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie (oprocentowanie zmienne): kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego 100 000,00 zł; całkowita kwota kredytu 100 000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 120 miesięcy; roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,32% (przy posiadaniu rachunku bankowego w wraz z kartą, bankowością elektroniczną oraz dowolnym ubezpieczeniem oprocentowanie wyniesie 7,52%); całkowity koszt kredytu wynosi: 43 638,60 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1 500,00 zł (przy posiadaniu rachunku bankowego wraz z kartą, bankowością elektroniczną prowizja wyniesie 0,00%); odsetki od kredytu 42 138,60 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,07%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 143 638,60 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 23/02/2024r.

*pod warunkiem posiadania rachunku wraz z kartą, bankowością elektroniczną i ubezpieczeniem