Komfortowa Pożyczka Hipoteczna

Na duże wydatki i długo odkładane marzenia!

image
KOMFORTOWA POŻYCZKA HIPOTECZNA - BY ZAWSZE BYĆ U SIEBIE!
  • prowizja od 1,5%*
  • marża od 3%*
  • oprocentowanie stałe lub zmienne
  • na dowolny cel
  • do 500 000 zł
  • do 20 lat

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,43%, dla pożyczki hipotecznej z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 60 m-cy, całkowita kwota pożyczki hipotecznej (bez kredytowanych kosztów) 100 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 124 673,15 zł, oprocentowanie stałe 8,50% (przy posiadaniu rachunku w banku wraz z kartą oraz dowolnym ubezpieczeniem oprocentowanie wyniesie 8,00%), całkowity koszt kredytu 24 673,15 zł, w tym: odsetki 21 534,15 zł, prowizja 1 500,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 120,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,47%, dla pożyczki hipotecznej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 120 m-cy, całkowita kwota pożyczki hipotecznej (bez kredytowanych kosztów) 100 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 154 407,02 zł, oprocentowanie zmienne 10,32% (przy posiadaniu rachunku w banku wraz z kartą oraz dowolnym ubezpieczeniem oprocentowanie wyniesie 8,82%), całkowity koszt kredytu 54 407,02 zł, w tym: odsetki 52 268,02 zł, prowizja 2 000,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 120,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 23/02/2024r.

*pod warunkiem posiadania rachunku wraz z kartą, bankowością elektroniczną i ubezpieczeniem