Elastyczny Kredyt Gotówkowy

Nowoczesny kredyt, który dopasowuje się do Twoich możliwości!

image
Z NASZYM ELASTYCZNYM KREDYTEM GOTÓWKOWYM - WARUNKI WYBIERASZ TY!
  • Prowizja O%
  • RRSO 9,36%*
  • oprocentowanie stałe lub zmienne
  • dowolny cel kredytu
  • do 100 000 zł
  • do 120 m-cy
  • dowolna forma zabezpieczenia

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie (dla zmiennej stopy procentowej): kwota udzielonego kredytu 50 000,00 zł; całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł (prowizja i opłata przygotowawcza płatne ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 60 miesięcy; roczne zmienne oprocentowanie nominalne 10,60%; całkowity koszt kredytu wynosi 14 125,27 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, opłata przygotowawcza 750,00 zł, odsetki od kredytu 13 375,27 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,92%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 64 125,27 zł.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie (dla stałej stopy procentowej): kwota udzielonego kredytu 50 000,00 zł; całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł (prowizja i opłata przygotowawcza płatne ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 60 miesięcy; roczne stałe oprocentowanie nominalne 8,30%; całkowity koszt kredytu wynosi 11 359,55 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, opłata przygotowawcza 750,00 zł, odsetki od kredytu 10 609,55 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,36%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 61 359,55 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 06/02/2023r.

*w przypadku stałej stopy procentowej