bezpieczeństwo

Bezpieczna bankowość internetowa

Dobre rady dla klientów korzystających z bankowości internetowej:

Bezpieczny komputer i telefon

Dobre rady dla klientów korzystających z komputera i telefonu:

Bezpieczne kontakty przez internet i telefon

Dobre rady dla klientów bankujących przez internet i telefon:

Pamiętaj!

Jeśli coś budzi Twoją wątpliwość lub nie działa tak jak powinno, jak najszybciej skontaktuj się z Bankiem Spółdzielczym lub zadzwoń pod Infolinię SGB, czynną 24/7: